Anunt finalizare proiect

 

cropped-cropped-sigle-resize2.jpg

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeste in oameni!”

 

ANUNT

FINALIZARE PROIECT

 „AD-COR Program inovativ de formare in domeniul cardiologiei pediatrice”

ID proiect: 152012

 

24 DECEMBRIE 2015

 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi, implementeaza proiectul „AD-COR Program inovativ de formare in domeniul cardiologiei pediatrice”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.2 “ Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, contract POSDRU/179/3.2/S/152012.

Grupul tinta este format din 65 medici si 160 de asistente medicale, din domeniul cardiologie pediatrica si din alte specializari conexe, care participa activ la programul de formare din cadrul proiectului.

 Pe parcursul perioadei 25.02.2015 – 25.12.2015 au fost implementate cu succes activitatile si subactivitatile asumate in Cererea de Finantare sub directa coordonare a celor doi parteneri nationali, respectiv UMF Bucuresti si UMF Iasi.

 

 Au fost indepliniti toti indicatorii asumati in Cererea de Finantare dupa cum urmeaza:

- 65 cursanti pentru actualizarea si imbunatatirea competentelor (medici);

- 160 cursanti pentru actualizarea si imbunatatirea competentelor (asistente medicale);

- 225 membri grup tinta personal medical din domeniul sanatatii.

 

In cadrul activitatilor centrale ale proiectului respectiv A4 si A5, membrii grupului tinta au participat la activitati cu caracter teoretic si practic printre care putem aminti:

 Module practice

- interventii pe cord deschis cu exemplificarea a 70 de proceduri

- cateterism inteventional cu exemplificarea a 80 de proceduri

- sesiuni de simulari pe manechine

 Module teoretice

- cursuri teoretice privind cardiologia pediatrica;

- cursuri teoretice privind radiologie si imagistica cardio-vasculara;

- cursuri teoretice privind ATI chirurgie cardiaca;

- cursuri teoretice privind terapia intensiva cardiaca;

- cursuri teoretice privind chirurgia cardiovasculara;

- cursuri teoretice privind cardiologia interventionala;

- cursuri teoretice privind oxigenarea prin membrana extracoporeala, asistenta circulatorie mecanica si bypass-ul cardiopulmonar;

- cursuri teoretice privind cardiologia fetala.

 

Au fost acordate lunar subventii de participare la programul de formare pentru medicii si asistentele medicale inscrise in grupul tinta. 

La sfarsitul programului de formare a avut loc evaluarea participantilor, acestia promovand in proportie de 100%, ceea ce inseamna ca toti medicii/ asistentele vor fi certificati de catre CMR/ OAMMR primind credite profesionale pentru activitatile desfasurate.

 

Persoana de contact proiect:

Bocance Sebastian - Expert Comunicare si Promovare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

Email: proiect.ad.cor@gmail.com