Echipă implementare

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI

 

CÎRSTOVEANU CĂTĂLIN GABRIEL: Manager proiect


BĂLGRADEAN MIHAELA: Expert documentare științifică și cazuistică


BIZUBAC ANA MIHAELA: Asistent de proiect


BOCANCE SEBASTIAN: Expert comunicare și promovare          


CĂLIN MIHAELA: Responsabil financiar


CHIPER BOGDAN IONUȚ: Expert monitorizare activități formare


CINTEZĂ ELIZA: Expert documentare științifică și cazuistică


DINU MAGDALENA: Responsabil achiziții publice


FILIP CRISTINA: Expert național formare asistente (cardiologie)


GHERASIM DANIEL: Expert evaluator cursanți


GROZAIU AURELIA MIHAELA: Consilier juridic


HAINĂROȘIE RĂZVAN: Responsabil proiect


IORDĂNESCU DELIA-MIHAELA: Responsabil grup țintă


MATEI ELENA-NICOLETA: Secretară


NICOLESCU ALIN MARCEL: Expert național formare medici (cardiologie)


POTECĂ TEODOR DAN: Responsabil proiect


TOMOȘOIU ALINA: Asistent de proiect


VEDUȚĂ ALINA: Expert național formare medici (chirurgie)