Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este o instituție academică de stat, integrată sistemului național de învățământ, accesibilă tuturor cetățenilor români și străini. Aceasta cuprinde patru facultăți: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Moașe și Asistență Medicală. Prin programele de studiu, cercetare și specializare postuniversitară derulate, universitatea urmărește reașezarea activității pe colective de cercetare și specializare cu teme specifice, crearea de centre de cercetare științifică, stimularea efectuării de studii aprofundate universitare și atragerea tinerilor în activități de perfecționare. Universitatea deține o infrastructură de excepție: laboratoare pentru activitatea didactică și de cercetare, centre de comunicații și audiovizual ce oferă în mod gratuit ultimele realizări ale universității, cercetării și practicii medicale românești etc. Unvesitatea susține specializarea cadrelor din domeniu sănătate prin diverse inițiative, inclusiv în domeniul cardiologiei pediatrice astfel încât să asigure vizibilitatea expertizei românești pe plan internațional.

 

Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Înființată în anul 1879, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” Iași și-a asumat misiunea educării și formării de specialiști de înaltă ținută în domeniul ocrotirii sănătății, învățământului și cercetării științifice. Reprezentând de-a lungul anilor un lider în domeniul  științelor medicale și beneficiind de o bogată experiență interdisciplinară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” Iași și-a propus să contribuie nemijlocit la dezvoltarea învățământului și a cercetării științifice de specialitate. Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” Iași își asumă următoarele roluri fundamentale: formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate; tezaurizarea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul bio-medical; dezvoltarea conștiinței și comportamentului de creștere și promovare a valorilor statului de drept în domeniul său de activitate, precum și a libertăților umane și principiilor democrației; afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și participarea la procesul de întegrare europeana. Partenerul este una dintre cele mai vechi și de prestigiu instituții de învățământ superior din Romania cu rol în formarea și perfecționarea absolvenților și specialiștilor în medicină, medicină dentară, farmacie, bioinginerie și asistență de sănătate.